Doorlopende machtiging

Middels deze website kunt u een machtigingsformulier aanvragen voor het afgeven van een doorlopende incassomachtiging. U ontvangt binnen enige dagen na aanvraag per post een machtigingsformulier. De belangrijkste gegevens hebben wij al voor u ingevuld.

Dit formulier kunt u voorzien van datum en ondertekening en vervolgens aan ons terugsturen. Zodra wij de ondertekende incasso verwerkt hebben wordt de incasso geactiveerd.

Hebt u ook bestellingen gedaan voordat u de incasso aanvroeg? Dan verzoeken wij u vriendelijk deze bestellingen nog zelf te voldoen.

Om uw aanvraag te starten, voert u onderstaand uw klantnummer en postcode in.

Klantnummer
Postcode